De feiten op een rij

Via de website ontvangen wij regelmatig reacties. Meestal zijn de reacties positief, soms zijn deze negatief. Zo kreeg onlangs De Groene Vinger via een email het verwijt dat wij de gemeente “in de kaart spelen” (gezien de situatie omtrent de natuurspeelplaats) of dat wij een verkeerde voorstelling geven omtrent de bouwbestemming. Om deze misverstanden uit de wereld te helpen, zetten wij de feiten nog een keer op een rij:

 • Reeds in 1990 was bekend dat op het stuk grond langs de Alphense Wetering (De Groene Vinger) een aantal Urban Villa’s gepland stonden. Deze meerlaagse gebouwen waren bedoeld als afscheiding tussen de geplande parkeerplaats van het Archeon en de wijk Kerk en Zanen.
 • In 1994 wordt de bebouwing van De Groene Vinger opgenomen in het bestemmingsplan. De plannen voor bebouwing worden in 2008 opgenomen in de planning voor bouwlocaties 2008-2020 door de gemeente. Zie hiervoor deze tekening.
 • De geschiedenis van het Archeon is bekend, dit ging midden jaren 90 failliet en maakte een doorstart in een kleinere vorm. Het voormalige parkeerterrein en de stukken grond rond het verkleinde Archeon werd door Bouwfonds ontwikkeld tot de wijk Burggooi. Hierover waren reeds bij de oprichting van het oorspronkelijke Archeon met de gemeente, project ontwikkelaar ABN Amro (toen eigenaar van Bouwfonds) en financier ABN Amro afspraken gemaakt.
 • Als eerste zijn in 2003-2004 de deelgebieden Traditioneel en Modern van Burggooi ontwikkeld. Deze deelgebieden werden ontsloten door de Renaissancelaan. Deze sneed De Groene Vinger in twee delen, een noordelijk deel en een groter zuidelijk deel. Op beide delen lag nog steeds een bouwbestemming voor vijf Urban Villa’s: twee op het noordelijk deel en drie op het zuidelijk deel.
 • Rond 2005 is het bestemmingsplan Kerk en Zanen gewijzigd. De Groene Vinger blijft een bouwbestemming, maar door druk van enkele groeperingen (met name De Groene Vinger) kan het besluit tot bouwen niet meer door Burgemeester en Wethouders genomen worden, maar kan deze uitsluitend genomen worden door de voltallige gemeenteraad.
 • In dit proces van wijziging van het bestemmingsplan is om ons onverklaarbare reden de bouwbestemming van het noordelijke deel verdwenen en zijn de voorgestelde twee Urban Villa’s op dit deel verplaatst naar het zuidelijke deel. Deze Urban Villa’s zijn daarna gewijzigd in appartementengebouwen van vermoedelijk 4 tot 5 etages hoog.
 • In 2009 is De Groene Vinger een burgerinitiatief gestart om een alternatieve bestemming te vinden voor het zuidelijk deel. Wij wisten genoeg steun en handtekeningen te verzamelen om te kunnen voldoen aan de eisen van de spelregels van een burgerinitiatief. Desondanks werd het initiatief door de gemeente niet geaccepteerd en ging men niet in op onze alternatieven, waar onder een schaatsbaan, een weiland voor grote dieren, een natuurspeelplaats en een eetbare tuin.
 • In 2013 verrast de gemeente een ieder, inclusief De Groene Vinger, met de aankondiging dat het noordelijk deel wordt ingericht als natuurspeeltuin. Er is hierover vooraf geen overleg geweest met De Groene Vinger. De gemeente heeft over dit onderwerp een informatie avond georganiseerd en is daarna met betrokkenen in gesprek gaan over de uitvoering. De natuurspeeltuin is in 2014 gerealiseerd.
 • In 2013 laat de gemeente Alphen aan den Rijn een visiedocument “Goudse Poort” opstellen. Hierin worden mogelijkheden opgesomt om de entree naar Alphen aan den Rijn vanaf de N11 aantrekkelijker te maken. Tevens moet het Archeon meer “zichtbaar worden. In deze plannen wordt gesproken over “Woningbouw De Groene Vinger”. Zie hier voor dit document.
 • Eind 2013 wijzigt Actiegroep De Groene Vinger in Stichting De Groene Vinger. Als rechtspersoon zijn wij een serieuze gesprekspartner voor diverse partijen waaronder de gemeente.
 • In 2014 tekenen de stichting en de gemeente een gebruiksovereenkomst voor een deel van De Groene Vinger. De stichting gaat hier een wijktuin ontwikkelen met als doel deze later tot stadsboerderij te laten uitgroeien.
 • In januari 2015 besluiten wethouders Hoekstra en Van As de bouwbestemming op De Groene Vinger te schrappen. De Groene Vinger blijft vrij van bebouwing!