Stand van zaken

Het handmatig omhalen van de harde kleigrond was niet makkelijk en heeft voor veel vertraging gezorgd in de uitvoering van onze plannen. De afgelopen maanden is circa 60 vierkante meter met de hand omgehaald. Met hulp van de gemeente (waarvoor onze hartelijke dank!) is in 2 dagen tijd 180 vierkante meter geschikt gemaakt zodat wij voor de winter kunnen zaaien en poten.

Onze stagiair en vrijwilligers hebben diverse bedden aangelegd waarin aardappelen, kool, boerenkool, andijvie, paksoi, rode bieten en sla zijn gepoot. Ook zijn bessen, frambozen, hazelaars en kiwi’s op het terrein aanwezig.Er zijn bedden met groenbemesters gezaaid. Hierdoor ligt de grond in de komende winter niet open en krijgt onkruid geen kans. Ook geven de groenbemesters inzicht wat de grond “doet”: is er extra voeding of extra kalk nodig; of doet het niets? Op deze manier proberen wij te ontdekken wat de kwaliteit van de grond is.

Er is ook een kleine berging geplaatst waarin o.a. harken, rieken, spades en een kruiwagen kunnen worden opgeborgen zodat het terrein geen rommelige indruk wekt.

De afrastering rond de tuin is ook klaar: de hekken zijn geplaatst en liggen de grenzen nu vast. Een grote strook in het midden blijft gras zodat trekkers doorgang hebben naar het achterliggende veld. Schapen kunnen aan drie van de vier zijden van de wijktuin grazen en vrij rondlopen, de komende winter zal daar het gras kort blijven.

Binnenkort zal de put die al enige tijd op het terrein ligt worden ingegraven. Zodra de nodige middelen beschikbaar zijn, zullen wij een pomp installeren zodat wij de planten niet meer met de hand water hoeven te geven.