Plannen geschrapt

Gisteren, 21 januari 2015 zijn wij geïnformeerd dat de burgemeester en wethouders geheel onverwacht hebben besloten de plannen voor de bebouwing van De Groene Vinger definitief te schrappen. Stichting De Groene Vinger heeft zich vanaf 2008 ingezet de bouw van urban villa’s te voorkomen.

B&W geven de volgende reden (citaat van de website van de gemeente Alphen aan den Rijn):

Bij de beoordeling van een recent ingediend initiatief is naar voren gekomen dat het bebouwen van de groenstrook geen duurzame oplossing biedt, zeker als de huidige  belevingswaarde en kwaliteit van de open ruimte in ogenschouw wordt genomen.

Om die reden wordt afgezien van het bebouwen van de groenstrook. Dit heeft een positief effect op de grondexploitatie, omdat de kosten om de strook bouw- en woonrijp te maken hoger zijn dan de opbrengsten uit de woningen.

Nu de bebouwing definitief vervalt kunnen wij misschien het project van de stadstuin/stadsboerderij verder uitbreiden. Binnenkort zullen wij hiervoor een nieuw plan introduceren. Voeg deze website daarom toe aan uw favorieten en houdt ons in de gaten. U kunt zich natuurlijk ook abonneren op onze nieuwsbrief!