Gift Rabo Rijnstreek Fonds

Rabobank Rijnstreek stort ieder jaar een deel van haar winst in het Rabobank Rijnstreek Fonds en ondersteunt hiermee lokale initiatieven.

Helco met cheque in de wijktuin

Het fonds richt zich op vier thema’s: duurzame economische versterking van het Groene Hart, financiële educatie, voedselvraagstukken en een vitale leefomgeving op het gebied van wonen, werken en zorg. Leden van Rabobank Rijnstreek konden in de maand december hun stem uitbrengen op hun favoriete project.

BijlesBeurs Alphen aan den Rijn, Speeltuinvereniging Groenendijk en Woonservicepunt Zoeterwoude zijn de drie grote winnaars van het Online Stemmen 2014. Zij ontvangen ieder een bedrag van € 5.000,- om hun project te realiseren. De overige projecten ontvangen een bedrag naar rato van het aantal stemmen. In totaal keert het Rabobank Rijnstreek Fonds een bedrag uit van € 27.875,83.

Als een van de overige projecten heeft Stichting De Groene Vinger een bedrag van € 3.278,90 ontvangen voor het verder ontwikkelen van de wijktuin De Alphense Wetering. Deze cheque is op een mistige dag uitgereikt aan Helco, de projectleider Wijktuin. Wij zijn zeer verheugd dat wij deze steun hebben mogen ontvangen!

Meer informatie over het Rabo Rijnstreek Fonds vindt u hier.