Koop een aandeel voor 2018!

Stichting De Groene Vinger geeft sinds 2015 oogstaandelen uit. Als tegenprestatie kan een houder van een oogstaandeel één keer per week komen oogsten. Maar: een oogstaandeel is zoals een echt aandeel op de beurs, resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Ook in 2018 willen wij oogstaandelen beschikbaar stellen. De bijdrage voor dit jaar hebben wij gesteld op € 70.00 voor een aandeel.

Voor meer informatie hoe u uw aandeel kan reserveren, klik HIER