Marijke in the spotlight

Marijke helpt al een paar jaar mee op de wijktuin. Gezien haar verleden is het niet zo gek dat zij interesse heeft voor tuinieren. Zo heeft zij na de mavo de middelbare tuinbouwschool doorlopen en heeft zij daarna de natuurgidsencursus van het IVN gedaan.

Via het IVN heeft zij meegeholpen met het aanleggen van een Natuurtuin in Koudekerk aan den rijn. In een natuurtuin wordt de natuur zo veel mogelijk met rust gelaten, in die zin dat de biotoop niet veranderd wordt. Het beleid van die tuin was het zoveel mogelijk verschralen van de bodem, door meerdere malen per jaar te maaien en het maaisel af te voeren. Het soorten rijkdom van de Nederlandse wilde flora zou toenemen als de grond arm is. Het inventariseren van welke planten voorkomen en of dit aantal meer of minder is geworden hoorde hier ook bij.

Zelf heeft ze ook een volkstuintje gehad, waar ze de strijd aan ging met het vele onkruid. Na haar verhuizing naar Alphen aan den Rijn heeft ze nog getuinierd op het Trefpunt bij volkstuincomplex Ridderbuurt.  Nadat deze was opgeheven kwam ze in aanraking met Kindertuin ‘de oude wereld’ bij basisschool de Wereldwijzer. Er werd daar vooral in bakken geteeld. Marijke heeft hiervoor de beplantingsplannen gemaakt, waarbij zij vooral aandacht besteedde aan welke planten graag bij elkaar staan en een gunstige invloed hebben op elkaar. Marijke haar voorkeur gaat uit naar natuurlijk tuinieren zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Na 2 jaar kwam de betrokkenheid bij deze tuin op een lager pitje te staan omdat de beheerder er mee stopte.

Inmiddels was Helco begonnen met Wijktuin de Alphense Wetering. Marijke kwam hier een kijkje nemen en sindsdien komt ze elke week meehelpen.

Het liefst loopt Marijke door de tuin om de groenteplanten te observeren; zien de planten er gezond uit, welke insecten komen eropaf. Ze haalt ook niet zomaar onkruid weg, maar wil graag eerst weten welk onkruid het is en wat dit onkruid zegt over de bodem.

Marijke weet veel over planten en wil graag dingen uitzoeken over planten. Als wij iets niet weten, vragen we het aan Marijke.

Wat brengt de tuin Marijke? “Een fijn oord waar ik op mijn eigen wijze bezig kan zijn met de natuur en gezonde voeding”.