Werkzaamheden in De Groene Vinger

Op dit moment is een bedrijf actief in De Groene Vinger met graafmachines and andere werktuigen. In opdracht van het Hoogheemraadschap baggert dit bedrijf de sloten uit.

In het tweede deel van deze maand zal gestart worden met het voorbereidende werk om het bij-vriendelijke landschap aan te gaan leggen, zoals bijvoorbeeld het verstevigen van de oevers. Later in het jaar zullen de boompjes geplant gaan worden.

De stichting heeft de vergunning voor het plaatsen van een kleine kas en een ecologisch toilet ontvangen, de planning is om in het najaar te starten met de plaatsing hiervan.