Eind goed, al goed

Op 8 september 2018 is de wijktuin vernield door een fout van een van de aannemers tijdens de werkzaamheden bij de aanleg van de bijentuin. Dit is elders op deze website te lezen.

Sinds 8 september is het bestuur van Stichting De Groene Vinger in overleg geweest met de gemeente, de aannemer en de onderaannemer. Alle partijen waren het gelukkig over één ding eens, namelijk dat het een hele vervelende actie was geweest die niet had mogen gebeuren.

De volgende acties zijn genomen:

  • De schade is geïnventariseerd en alle betrokken partijen zijn hierover geïnformeerd;
  • Er is overleg geweest met de verzekeringsmaatschappij van de onderaannemer;
  • De schade is hersteld, zo zijn er nieuwe groentebedden aangelegd, is tuinaarde gestort en zijn nieuwe wandelpaden aangelegd. Het hek wordt binnenkort vernieuwd;
  • De schadeclaim is toegekend door de verzekeringsmaatschappij en uitgekeerd.

Het bestuur van De Groene Vinger wil alle betrokken partijen hartelijk bedanken voor de snelle afwikkeling van dit debacle en dat de stichting volgend jaar weer gebruik kan maken van een volledig operationele wijktuin.