Wijktuin geselecteerd voor Kern met Pit 2015

Het initiatief voor de ontwikkeling van wijktuin De Alphense Wetering is geselecteerd als project voor Kern met Pit 2015.
Kern met Pit is een initiatief van de Koninklijke Heide Maatschappij. Kern met Pit is een jaarlijkse wedstrijd georganiseerd door Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM). Via de wedstrijd Kern met Pit dagen we bewonersgroepen uit om hun idee voor de leefomgeving binnen een jaar te realiseren.
De beste ideeën mogen deelnemen aan de wedstrijd, onze wijktuin is geselecteerd als een van de 10 projecten binnen de provincie Zuid Holland. Deze selectie opent deuren voor ons: gedurende het uitvoeringsjaar staat KNHM voor ons klaar met tips en met contacten uit het grote netwerk van KNHM.
Het project met de beste resultaten worden in 2016 geselecteerd. De winnaar van Zuid Holland strijdt dan met de winnaars van de andere provincies om de hoofdprijs.

Plannen geschrapt

Gisteren, 21 januari 2015 zijn wij geïnformeerd dat de burgemeester en wethouders geheel onverwacht hebben besloten de plannen voor de bebouwing van De Groene Vinger definitief te schrappen. Stichting De Groene Vinger heeft zich vanaf 2008 ingezet de bouw van urban villa’s te voorkomen.

B&W geven de volgende reden (citaat van de website van de gemeente Alphen aan den Rijn):

Bij de beoordeling van een recent ingediend initiatief is naar voren gekomen dat het bebouwen van de groenstrook geen duurzame oplossing biedt, zeker als de huidige  belevingswaarde en kwaliteit van de open ruimte in ogenschouw wordt genomen.

Om die reden wordt afgezien van het bebouwen van de groenstrook. Dit heeft een positief effect op de grondexploitatie, omdat de kosten om de strook bouw- en woonrijp te maken hoger zijn dan de opbrengsten uit de woningen.

Nu de bebouwing definitief vervalt kunnen wij misschien het project van de stadstuin/stadsboerderij verder uitbreiden. Binnenkort zullen wij hiervoor een nieuw plan introduceren. Voeg deze website daarom toe aan uw favorieten en houdt ons in de gaten. U kunt zich natuurlijk ook abonneren op onze nieuwsbrief!

Persbericht n.a.v. subsidie Oranje Fonds

Op de valreep van 2014 geeft het Oranje Fonds een subsidie van € 5.000 voor De Groene Vinger. Hierover hebben wij het volgende persbericht uitgegeven:

Recent heeft Stichting De Groene Vinger een subsidie toegekend gekregen van het Oranjefonds. Deze geweldige opsteker van het Oranje Fonds geeft de stichting in het nieuwe jaar de mogelijkheid de biologische Wijktuin de Alphense Wetering verder in te richten en te ontwikkelen.

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Afgelopen jaar besteedde het € 28,7 miljoen aan organisaties die een betrokken samenleving bevorderen in het Koninkrijk der Nederlanden. Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plaats in de samenleving. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, de Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem- Alexander en Koningin Máxima zijn al sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.

In 2014 heeft De Groene Vinger prachtige stappen kunnen zetten met hulp van vrijwilligers, de gemeente, betrokken omwonenden en bedrijven die ons initiatief een warm hart toedragen. Zo is het terrein – deels – ingericht met verschillende groentebedden en zijn bloembedden ingezaaid en zijn er omheiningen en hekken geplaatst. De wijktuin voorziet ook de Voedselbank bijna wekelijks van groente en fruit als ‘extraatje’ voor haar cliënten. In het najaar heeft een grote groep scholieren honderden bollen geplant zodat wij een kleurrijk voorjaar tegemoet zullen gaan. Kortom, wij kijken terug op een succesvol jaar.

De wijktuin staat open voor belangstellenden en vrijwilligers. Onze projectmanager Helco Mulder is frequent aanwezig, hij leidt u graag rond en vertelt u meer over wat er momenteel op het land staat of welke oogst verwacht wordt.

Wij willen graag iedereen hartelijk danken voor de inzet en steun in 2014 en hopen weer op u te mogen kunnen rekenen in 2015. Wij wensen u een groen en voorspoedig 2015.

Namens Stichting De Groene Vinger,
Ingen Bavelaar

Vruchtwisseling? Waarom?

In de wijktuin de Alphense Wetering werken we volgens biologische principes. Eén daarvan is dat we geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen gebruiken. Eeuwenlang was vruchtwisseling van plantenfamilies de manier om zoveel mogelijk ziekten en plagen te voorkomen en om de grond niet uit te putten.

Vruchtwisseling

“Vruchtwisseling? Waarom?” verder lezen

Eerste oogst afgeleverd!

Op donderdag 25 september 2014 heeft Helco Mulder, projectmanager van Stichting De Groene Vinger, de eerste groenten geoogst uit de wijktuin De Alphense Wetering!

Helco met de eerste oogst

De eerste oogst van negen kratten vol sla, andijvie en paksoi zijn door Helco naar het uitdeelpunt van de Voedselbank Alphen gebracht. Helco en zijn levering supermooie groenten werd door een groep enthousiaste mensen ontvangen, waaronder een fotograaf van het AD. De komende week komt de Voedselbank met een bestelauto een tweede zending afhalen.

 

Het is fantastisch dat ons initiatief met de hulp van alle betrokkenen en vrijwilligers dit resultaat heeft bereikt!

Het artikel uit het AD is hier te lezen.

Stand van zaken

Het handmatig omhalen van de harde kleigrond was niet makkelijk en heeft voor veel vertraging gezorgd in de uitvoering van onze plannen. De afgelopen maanden is circa 60 vierkante meter met de hand omgehaald. Met hulp van de gemeente (waarvoor onze hartelijke dank!) is in 2 dagen tijd 180 vierkante meter geschikt gemaakt zodat wij voor de winter kunnen zaaien en poten.

“Stand van zaken” verder lezen